Ovo je zvanični veb-sajt firme Tab Baterije d.o.o. Srbija. Sva autorska prava u vezi sa čitavim sadržajem ovog veb-sajta predstavljaju vlasništvo autora sajta.
Pristupom, traganjem ili korišćenjem ovog veb-sajta, Vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim uslovima i da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
Sadržaj www.tabbaterije.rs i povezanih linkova ne sme da bude reprodukovan, promenjen, prenošen, distribuiran, ponovno objavljivan, kopiran ili slat u bilo kom obliku, uključujući i bez ograničenja elektronski format, bez prethodnog pismenog odobrenja autora sajta www.tabbaterije.rs
Ponuda kompanije Tab Baterije d.o.o. predstavljena je na ovom sajtu samo u svrhe davanja informacija. Informacije se stalno ažuriraju – za dodatne detalje, molimo da nas kontaktirate.
Tab Baterije d.o.o. i autor ovog sajta :
  • zadržavaju pravo da promene strukturu i sadržaj www.tabbaterije.rs u zavisnosti od promena u vezi sa artiklima u ponudi.
  • nisu odgovorni za troškove i/ili materijalni gubitak koji nastanu kao rezultat korišćenja informacija koje su date na www.tabbaterije.rs
  • nisu odgovorni, ni na koji način, za štete prouzrokovane na osnovu potencijalnih manjkavosti na sajtu www.tabbaterije.rs
  • zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku promeni sadržaj ili strukturu sajta.
Follows

Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić – cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić – cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.Jedna od funkcija mrežnog kolačića – cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.

Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Tab Baterije d.o.o. web sajta.