TAB akumulatori su akumulatori proizvedeni u Ca/Ca ekspand tehnologiji. Savremena tehnologija izrade i izuzetna pouzdanost doprineli su da TAB akumulatori budu savršen izbor za upotrbu na svim putničkim i teretnim vozilima, kao i vpzolima za specijalnu namenu.