Jedan od najbitnijih segmenata normalnog funkcionisanja kompanije predstavlja logistika. Predstavljamo Vam TAB trakcione baterije koje zadovoljavaju gotovo sve potrebe te vrste više od pola veka. TAB trakcione baterije su dobro poznate po svojim velikim kapacitetima, veoma dugom životnom veku, visokoj otpornosti na vibracije, kratkim vremenom punjenja, izuzetno maloj potrošnji vode i veoma lakom održavanju.

Od pojedinačnih 2V baterijskih ćelija formiramo baterije najrazličitijih napona, kapaciteta i dimenzija, koje mogu da zadovolje sve mašine i uređaje na električni pogon. Širok spektar proizvodnog programa obuhvata DIN (EPzS), BS (PzB), kao i PzVB-gel i EPzV-gel baterijske ćelije.

Sve ćelije/baterije se proizvode u verzijam sa varenim polnim izvodima, odnosno sa vijčanom vezom na polnim izvodima.

Verzije polnih izvoda    Verzije polnih izvoda

Verzije polnih izvoda

Obe vezije se opciono proizvode u izvedbama :

 • Suvo šaržirane – ćelija/baterija se neposredno pre upotrebe naliva elektrolitom i formira, dok su ploče posebnim procesom žaštićene od oksidacije. U tom slučaju je veme skladištenja do 2 godine.
 • Napunjene elektrolitom – ćelija/baterija je momentalno spremna za upotrebu, jer je već napunjena kako elektrolitom tako i električno.

 

U ponudi su sledeće vrste trakcionih ćelija :

 

Da bi baterije zadovoljile sve Vaše potrebe, prilikom poručivanja istih potrebno je prethodno proveriti i dostaviti sledeće podatke :

 • Voltažu baterije
 • Kapacitet baterije prilikom petočasovnog intervala pražnjenja
 • Spoljna dimenzija kućišta baterije
 • Namena mašine u koju je potrebno instalirati bateriju
 • Bilo kakve posebne napomene
 • Crtež baterije (ako je to moguće)

   

Mere, dimenzije i šematski prikaz trakcione ćelije

Pored kompletnog asortimana trakcionih baterija/ćelija, u mogćnosti smo da Vam ponudimo, isto tako i toplo preporučujemo, dodatnu opremu koja će u mnogome olakšati i unaprediti upotrebu naših baterija.

 • Sistem za centralno dolivanje vode – obezbeđuje precizan i brz servis baterije u svim uslovima rada baterije.

Sistem za centralno dolivanje vode

Sistem za centralno dolivanje vode

 • Senzor nivoa elektrolita – koji zelenom svetlošću signalizira da je nivo elektrolita na zadovoljavajućem nivou, dok kada trepće crvenom svetlošću alarmira da je elektrolit ispod dozvoljenog nivoa te ga treba dopuniti demineralizovanom vodom kako bi se izbegla oštećenja baterije.

Senzor nivoa elektrolita

 • Sistem za mešanje elektrolita – obezbeđuje brže punjenje baterije. Sa ovim sistemom, baterija sa 100% dnevnim punjenjem (maksimalna struja punjenja 2.5 x I5) neće biti oštećena.

Sistem za mešanje elektrolita

Sistem za mešanje elektrolita