OGI stacionari

TAB OGi stacionarne baterije su ventilisane olovno-kiselinske baterije sa primenom na izvorima energije u industriji gde se primenjuju visoki sigurnosni standardi. Mogu biti korišćene kako u ciklusima dugog pražnjenja (10h) tako i kratkih od samo nekoliko minuta. Primarno polje primene su izvori DC napajanja u trafo stanicama, UPS sistemi, inudstrijski sistemi i panik osvetljenje. Takođe se mogu koristiti za startovanje motora i kod PV sistema napajanja.

Konstrukcija

 • Pozitivna elektroda – Robusna rešetkasta ploča sa cirkularnim šipkama irađenim od korozivno otporne PbSe legure sa <2% Sb
 • Negativna elektroda – pločasto ravna ekspanderom radnog veka u vidu legure sa malim sadržajem antimona
 • Separatori – mikroporusnog tipa
 • Elektrolit – sumporna kiselina gustine 1,24g/l
 • Kontejner – izuzetno izdržljiv SAN transparentni
 • Kontakti – keramički konektori, keramički kontakti levkastog oblika po DIN 40740 standardu
 • Zaptivanje – 100% gasna i elektrolitska nepropusnost
 • Polovi – P10, mesingani umetci
 • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kabel površine poprečnog preseka 35, 50, 70, 95 ili 120mm²
 • Zaštita – IP 25 po DIN 40050 standardu, zaštita na dodir po VB 4 standardu

Punjenje

 • IU karakteristika – Imax bez ograničenja
 • Redovno punjenje – U = 2,23V/ćeliji ± 1%, između 10 ºC i 55 °C ΔU/ΔT = -0,004 V/°K ispod 10 °C na mesečnom proseku
 • Brzo punjenje – U = od 2,35 do 2,40V/ćeliji vremenski ograničeno
 • Vreme punjenja do 92% – 6h sa 1,5*I10 inicijalne struje, 2,23V/ćeliji, 50% C10 pražnjenja

Održavanje

 • Svakih 6 meseci – Proveriti napon baterije, proveriti voltažu bloka kao i temperaturu
 • Svakih 12 meseci – spustiti voltažu baterije i bloka, kao i temperaturu

Operativne informacije

 • Životni vek – do 15 godna pri prosečnoj temperaturi od 20 °C, do 7,5 godina pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 30 °C, do 4 godine pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 40 °C
 • Interval dopune vode – više od 3 godine pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • IEC 896-1 ciklusa – 1000
 • Samopražnjenje – oko 3% mesečno pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • Operativna temperatura – od -20 °C do 55 °C, preporučeno od 10 °C do 30 °C
 • Ventilacija – f1 = 0,5 (niskoprocentna antimonska legura) po VD 0510 deo 2 standardu standardu
 • Mere – po DIN 40737 deo 3 standardu
 • Testiranje – po IEC 896-1 standardu
 • Aplikacija – po VDE 0510 deo 2 standardu
 • Transport – ne spada u opasni teret u drumskom transportu

       

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

       

Načini povezivanja OGi baterija

Označavanje OGi baterija

Uf V/ćeliji 1,80 1,75 1,75 1,70 1,65 1,65 1,60 IEC 896-1 Dimenzije (mm) Težina (kg)
Pražnjenje (h) 10 5 3 1 1/2 1/6 1/12 RI (mΩ) Isc (kA) D Š V Prazna Puna
Tip ćelije
12V 1 OGi 25 29,0 25,5 22,5 16,8 14,3 9,2 6,7 16,79 0,72 272 205 392 22,0 33,0
12V 2 OGi 50 55,0 49,5 44,7 32,8 28,0 18,0 13,1 8,81 1,41 272 205 392 30,1 41,0
12V 3 OGi 75 80,0 74,5 67,5 49,6 42,2 27,3 19,8 5,94 2,11 272 205 392 38,2 49,0
12V 4 OGi 100 105,0 98,5 89,4 65,7 56,1 36,1 26,1 4,46 2,81 272 205 392 47,3 58,0
12V 5 OGi 125 135,0 123,0 111,3 81,6 69,0 44,3 31,7 3,57 3,52 380 205 392 62,3 78,0
12V 6 OGi 150 165,0 148,5 133,8 98,2 82,5 52,7 37,1 2,97 4,22 380 205 392 70,5 86,0
6V 7 OGi 175 187,2 167,3 151,3 110,7 91,2 56,9 39,6 1,27 4,93 272 205 392 37,7 49,0
6V 8 OGi 200 228,0 197,5 178,8 130,0 108,0 67,3 46,8 1,11 5,63 272 205 392 41,9 53,0
6V 9 OGi 225 254,0 221,5 200,7 145,8 121,5 75,5 52,6 0,99 6,36 380 205 392 51,6 68,0
6V 10 OGi 250 270,0 247,0 223,5 161,7 133,0 80,5 55,3 0,89 7,04 380 205 396 55,7 72,0
6V 11 OGi 275 304,0 272,5 245,1 177,6 146,0 88,5 60,7 0,81 7,78 380 205 392 58,8 75,0
6V 12 OGi 300 320,0 296,0 268,2 194,4 159,5 96,5 66,6 0,74 8,44 380 205 392 63,0 79,0
2V 3 OGi 75 80,0 74,5 67,5 49,6 42,2 27,3 19,8 0,99 2,11 103 206 420 9,1 13,8
2V 4 OGi 100 105,0 98,5 89,4 65,7 56,1 36,1 26,1 0,74 2,81 103 206 420 10,0 14,5
2V 5 OGi 125 135,0 123,0 111,3 81,6 69,0 44,3 31,7 0,60 3,52 103 206 420 10,9 15,2
2V 6 OGi 150 165,0 148,5 133,8 98,2 82,5 52,7 37,1 0,50 4,22 103 206 420 11,8 15,9
2V 7 OGi 175 187,2 167,3 151,3 110,7 91,2 56,9 39,6 0,42 4,93 103 206 420 12,6 16,5
2V 8 OGi 200 228,0 195,7 178,8 130,0 108,0 67,3 46,8 0,37 5,63 103 206 420 13,4 17,1
2V 9 OGi 225 254,0 221,5 200,7 145,8 121,5 75,5 52,6 0,33 6,36 103 206 420 14,2 17,7
2V 10 OGi 250 270,0 247,0 223,5 161,7 133,0 80,5 55,3 0,30 7,04 126 206 420 14,3 20,5
2V 11 OGi 275 304,0 271,5 245,1 177,6 146,0 88,5 60,7 0,27 7,78 145 206 420 16,1 23,3
2V 12 OGi 300 320,0 296,0 268,2 194,4 159,5 95,6 66,3 0,25 8,44 145 206 420 17,5 24,5
2V 24 OGi 600 684,0 592,5 536,4 390,0 324,0 201,9 140,4 0,13 16,42 205 272 392 41,9 53,0
2V 30 OGi 750 810,0 741,0 670,5 485,1 399,0 241,5 165,9 0,10 21,89 205 380 392 55,7 72,0
2V 36 OGi 900 960,0 888,0 804,6 583,2 478,5 289,5 198,9 0,08 24,63 205 380 392 63,0 79,0