OPzS stacionarne baterije

Dozvolite da Vas uvedemo u svet neprolazne energije i da Vas upoznamo sa TAB OPzS stacionarnim blokovima i ćelijama proizvedenim u olovno-kiselinskoj tehnologiji.

Najvažnije karakteristike

 • Visok kapacitet
 • Dug životni vek
 • Redukovano održavanje
 • Izuzetno malo samopražnjenje
 • Brza i jednostavna kontrola nivoa elektrolita
 • Ekonomična potrošnja vode
 • Prilagodljive dimenzije i težina
 • Niska i konstantna struja održavanja

 

Pojedinačne ćelije (2V) i blokovi (6V i 12V) su smešteni u plastične kontejnere izrađene od styrenacrylnitril-a (SAN), materijala koji je izuzetno otporan na hemijski uticaj i mehanička oštećenja.

Sistem označavanja

Sistem označavanja

Stacionarne baterije tipa OPzS su proizvedene u skladu sa DIN 40736, EN 60896 i IEC 896-1 regulativama.

Primena

Stacionarne baterije tipa OPzS su namenjene upotrebi u telekomunikacionim sistemima, računarima, panik osvetljenju, alarmima, kontrolno-nadzornim i distributivnim sistemima elektrodistribucija, železničkim sistemima i sl. Isto tako, usled izuzetno malog samopražnjenja, primenjive su i u solarnim sistemima.

Konstrukcija

 • Pozitivna oklopljena ploča je tubularnog tipa izrade, što znači da je aktivna supstanca (PbO2) sadržana u specijalnim štitnicima izrađenim od poliesterskih vlakana ojačanim impregnacionim jedinjenjem. Takva konstrukcija sprečava isticanje aktivne mase tokom upotrebe i obezbeđuje dug životni vek
 • Rešetke pozitivne i negativne ploče su izrađene od niskoprocentne (manje od 2%) legure antimona sa dodatkom agenasa koji doprinose poboljšanju kristalne strukture prilikom livenja
 • Negativne ploče su pastiranog tipa sa dodatkom specijalne legure pomoću koje zadržavaju poroznost aktivne mase prilikom upotrebe
 • Kao elektrolit se koristi razblažena sumporna kiselina (H2SO4) sa gustinom od 1.24 ± 0.01 kg/l pri 20°C i na maksimalnom nivou dolivenosti
 • Separatori koji razdvajaju pozitivnu od negativne ploče su izrađeni od mikroporoznog plastičnog materijala niske električne otpornosti
 • Zbog transparentnog materijala od kog je kontejner izrađen, nivo elektrolita je jasno vidljiv u svakom trenutku, a oznake maksimuma i minimuma su samolepljivog tipa i pozicionirane su na bočnim stranama kontejnera
 • Zaptivci (keramički filteri) konektora ćelija su izuzetno dobrih zaptivnih karakteristika i sprečavaju ispuštanje isparenja sumporne kiseline, ali su propusni kada su u pitanju kiseonik i vodonik

 

Varena veza polnih izvoda     Vijčana veza polnih izvoda

Verzije polnih izvoda

U ponudi su dve vrste baterija

 • Suvo šaržirana – elektrolit mora biti naliven pre prve upotrebe i baterija se mora električno dopuniti. Ploče su već formirane i posebnim procesom zaštićene od oksidacije. Samim tim ovakva vrsta baterija se može duže skladištiti bez ikakvih oštećenja
 • Već formirana – baterija je odmah spremna za upotrebu, jer je nalivena elektrolitom i električno napunjena. Test kapaciteta je već izvršen od strane proizvođača

Poručivanje

 • Vrsta uređaja (telefonska centrala, DC-AC konvertor, panik osvetljenje …)
 • Operativna snaga (kW, kVA, cos Φ)
 • Minimalni i maksimalni radni napon uređaja (V){/listing}{listing}Vremenski dijagram opterećenja uređaja i potrebno vreme autonomije
 • Očekivani pad napona u liniji snabdevanja
 • Temperatura radnog okruženja (minimalna, maksimalna i srednja vrednost)
 • Tip ispravljača i njegove karakteristike
 • Dimenzije kućišta za montažu baterije
 • Način instalacije (varena veza, vijačna veza, u metalnom kućištu, u drvenom sanduku, u kućištu otpornom na zemljotrese i sl.)
 • Dodatna oprema za održavanje baterije (aerometri, termometri, posude…)
 • Vrsta baterije (suvo šaržirana ili već formirana)

         

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

Upotreba i održavanje

PREPORUČLJIVO JE DA SE OPzS BATERIJE INSTALIRAJU NA SISTEME KOD KOJIH BI IMALE STALNU VEZU SA ISPRAVLJAČEM!

 

Baterija može biti punjena varirajućim naponom od 2.23 V do 2.25 V po ćeliji, ili u slučaju brzog punjenja, naponom u rasponu od 2.35 V do 2.40 V po ćeliji.

Vrzo punjenje obično traje 3-5 sati duže od momenta postizanja napona od 2.35 V do 2.40 V po ćeliji. Nakon toga automatska sklopka prebacuje na napon održavanja u rasponu od 2.23 V do 2.25 V po ćeliji. Ovim je održavanje baterije svedeno na minimum i potrebna je samo povremena kontrola.

Prilikom normalnog rada, destilovana voda se doliva samo jednom u periodu od 2-3 godine, po potrebi. Navedene voltaže važe za temeraturni raspon od 15°C do 25°C. Van ovog raspona proizvođač dostavlja korigovane vrednosti u skladu sa izmenama.

U slučaju bilo kakvog problema ili nejasnoće prilikom poručivanja, stojimo Vam na raspolaganju.