OPzS stacionarni blokovi

TAB OPzS stacionarni blokovi su proizvedenim u olovno-kiselinskoj tehnologiji. Namenjeni su upotrebi u telekomunikacionim sistemima, računarima, panik osvetljenju, alarmima, kontrolno-nadzornim i distributivnim sistemima elektrodistribucija, železničkim sistemima i sl.

Konstrukcija

  • Pozitivna elektroda – je tubularnog tipa izrade, i izrađena je od niskoprocentne (manje od 2%) legure antimona
  • Negativna elektroda – je ravnog tipa izrade, na sebi ima aktivnu masu koja joj obezbeđuje dug životni vek
  • Separatori – su izrađeni od mikroporoznog plastičnog materijala niske električne otpornosti.
  • Elektrolit – kao elektrolit se koristi razblažena sumporna kiselina (H2SO4) sa gustinom od 1.24 ± 0.01 kg/l pri 20°C i na maksimalnom nivou dolivenosti.
  • Kontejner – plastični kontejneri su izrađeni od styrenacrylnitril-a (SAN), materijala koji je izuzetno otporan na hemijski uticaj i mehanička oštećenja.
  • Priključci – su od keramike izrađene po DIN 40740 standardu
  • Zaptivanje – 100% gasno-kiselinski nepropustni zaptivci
  • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kablovi sa poprečnim presecima 35, 50, 70, 95 ili 120 mm² (35, 50 ili 70 mm²)
  • Zaštita – IP 25 po DIN 40050, zaštita na dodir po VBG 4 standardu.

 

       

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

   

Načini povezivanja blokova

Označavanje OPzS stacionarnih blokova

Označavanje OPzS stacionarnih blokova

Uf V/ćeliji 1,80 1,77 1,75 1,67 IEC 896-1 Dimenzije (mm) Težina (kg)
Pražnjenje (h) 10 5 3 1 RI (mΩ) Isc (A) D Š V Prazna Puna
Tip ćelije
12V 1 OPzS 50 51 40,9 38,0 28,4 20,0 613 272 205 392 26 39
12V 2 OPzS 100 103 81,8 75,7 56,7 9,3 1290 272 205 392 38 50
12V 3 OPzS 150 154 122,6 113,7 85,1 6,9 1739 380 205 392 53 69
6V 4 OPzS 200 204 167,0 149,3 115,2 2,2 2703 272 205 392 36 47
6V 5 OPzS 250 255 208,6 186,6 143,6 1,9 3175 380 205 392 44 61
6V 6 OPzS 300 307 250,5 223,7 172,0 1,6 3846 380 205 392 52 68