TOPzS stacionari

TAB TOPzS stacionarne baterije su ventilisane olovno-kiselinske baterije. Proizvedene su u skladu sa DIN 40736, EN 60896 i IEC 896-1 regulativama. Pojedinačne 2V ćelije su smeštene u prozirne PP kontejnere.

Najvažnije karakteristike

 • Visok kapacitet
 • Dug životni vek
 • Redukovano održavanje
 • Izuzetno malo samopražnjenje
 • Brza i jednostavna kontrola nivoa elektrolita
 • Ekonomična potrošnja vode
 • Prilagodljive dimenzije i težina
 • Niska i konstantna struja održavanja

 

Primena

Stacionarne baterije tipa TOPzS su specijalno dizajnirane za primenu u solarnim sistemima napajanja, zbog izuzetno malog samopražnjenja i tubularnog dizajna pozitivne ploče.

Način povezivanja TOPzS baterija

Sastav

 • Pozitivna oklopljena ploča je tubularnog tipa izrade, što znači da je aktivna supstanca (PbO2) sadržana u specijalnim štitnicima izrađenim od poliesterskih vlakana ojačanim impregnacionim jedinjenjem. Takva konstrukcija sprečava isticanje aktivne mase tokom upotrebe i obezbeđuje dug životni vek.
 • Rešetke pozitivne i negativne ploče su izrađene od niskoprocentne (manje od 2%) legure antimona sa dodatkom agenasa koji doprinose poboljšanju kristalne strukture prilikom livenja.
 • Negativne ploče su pastiranog tipa sa dodatkom specijalne legure pomoću koje zadržavaju poroznost aktivne mase prilikom upotrebe.
 • Kao elektrolit se koristi razblažena sumporna kiselina (H2SO4) sa gustinom od 1.24 ± 0.01 kg/l pri 20°C i na maksimalnom nivou dolivenosti
 • Separatori koji razdvajaju pozitivnu od negativne ploče su izrađeni od mikroporoznog plastičnog materijala niske električne otpornosti
 • Zbog transparentnog materijala od kog je kontejner izrađen, nivo elektrolita je jasno vidljiv u svakom trenutku, a oznake maksimuma i minimuma su samolepljivog tipa i pozicionirane su na bočnim stranama kontejnera
 • Zativci polnih izvoda su izrađeni od gume što automatski sprečava isticanje elektrolita iz ćelija

Konstrukcija

 • Pozitivna elektroda – tubularnog oblika izrađena od korozivno otporne PbSe legure sa <2% Sb
 • Negativna elektroda – pločasto ravna ekspanderom radnog veka u vidu legure sa malim sadržajem antimona
 • Separatori – mikroporusnog tipa
 • Elektrolit – sumporna kiselina gustine 1,24g/l
 • Kontejner – transparentni PP
 • Poklopac kontejnera – PP zelene boje
 • Zaptivanje – 100% gasna i elektrolitska nepropusnost
 • Polovi – P10, mesingani umetci
 • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kabel površine poprečnog preseka 35, 50 ili 70mm²
 • Polni vijci – M10, čelik, izolovani

   

Mere i dimenzije kontejnera TOPzS baterija

U ponudi su dve vrste baterija

 • Suvo šaržirana – elektrolit mora biti naliven pre prve upotrebe i baterija se mora električno dopuniti. Ploče su već formirane i posebnim procesom zaštićene od oksidacije. Samim tim ovakva vrsta baterija se može duže skladištiti bez ikakvih oštećenja
 • Već formirana – baterija je odmah spremna za upotrebu, jer je nalivena elektrolitom i električno napunjena. Test kapaciteta je već izvršen od strane proizvođača

Punjenje

 • IU karakteristika – Imax bez ograničenja
 • Redovno punjenje – U = 2,23V/ćeliji ± 1%
 • Brzo punjenje – U = od 2,35 do 2,40V/ćeliji vremenski ograničeno

Pražnjenje

 • Referentna temperatura – 20 °C pri C10 (1,80 V/ćeliji) i 25 °C pri C100 (1,85 V/ćeliji)
 • Inicijalni kapacitet – 100%
 • Dubina pražnjenja – uobičajeno do 80%, ispod 80% DOD ili pražnjenje ispod finalnog napona (u zavisnosti od struje pražnjenja) treba izbeći

Održavanje

 • Svakih 6 meseci – Proveriti napon baterije, proveriti voltažu bloka kao i temperaturu
 • Svakih 12 meseci – spustiti voltažu baterije i bloka, kao i temperaturu

Operativne informacije

 • Životni vek – do 15 godna
 • IEC 896-1 ciklusa – 1200
 • Samopražnjenje – oko 3% mesečno pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • Operativna temperatura – od -20 °C do 55 °C, preporučeno od 10 °C do 30 °C
 • Testiranje – po IEC 896-1, EN 60896-1 i EN 61427 standardu
 • Bezbednost – po EN 50272-2 standardu
 • Transport – ne spada u opasni teret u drumskom transportu
Tip ćelije Dimenzije (mm) Težina (kg) C10 C100
D Š V Prazna Puna Ah Ah
3 TOPzS 265 198 83 472 12,4 18,4 265 345
4 TOPzS 353 198 101 472 16,0 23,3 353 458
5 TOPzS 442 198 119 472 20,2 29,0 442 575
4 TOPzS 500 198 101 720 24,3 35,2 500 650
5 TOPzS 625 198 119 720 30,3 43,2 625 812
6 TOPzS 750 198 137 720 38,0 53,5 750 975
7 TOPzS 875 198 173 720 44,0 64,2 875 1137
8 TOPzS 1000 198 191 720 50,2 72,5 1000 1300