UPS stacionari

TAB UPS stacionarne baterije su robusne olovno-kiselinske baterije visokog pražnjenja i visokih performansi. Glavna primena im je u sistemima bezprekidnog napajanja (UPS) u snagama od 50 do 250 kVA. Ove baterije takođe mogu da služe i za pokretanje dizel agregata rezervnih sistema napajanja.

Konstrukcija

 • Pozitivna elektroda – Robusna rešetkasta ploča sa cirkularnim šipkama irađenim od korozivno otporne PbSe legure sa <2% Sb
 • Negativna elektroda – pločasto ravna ekspanderom radnog veka u vidu legure sa malim sadržajem antimona
 • Separatori – mikroporusnog tipa
 • Elektrolit – sumporna kiselina gustine 1,28g/l
 • Kontejner – izuzetno izdržljiv SAN transparentni ili sivi kontejner
 • Kontakti – keramički konektori, keramički kontakti levkastog oblika po DIN 40740 standardu
 • Zaptivanje – 100% gasna i elektrolitska nepropusnost
 • Polovi – P10, mesingani umetci
 • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kabel površine poprečnog preseka 35, 50, 70, 95 ili 120mm²
 • Zaštita – IP 25 po DIN 40050 standardu, zaštita na dodir po VBG 4 standardu

Punjenje

 • IU karakteristika – Imax bez ograničenja
 • Redovno punjenje – U = 2,25 – 2,27V/ćeliji ± 1%, između 10 ºC i 55 °C ΔU/ΔT = -0,004 V/°K ispod 10 °C na mesečnom proseku
 • Brzo punjenje – U = od 2,35 do 2,40V/ćeliji vremenski ograničeno
 • Vreme punjenja do 92% – 6h sa 1,5*I10 inicijalne struje, 2,23V/ćeliji, 50% C10 pražnjenja

Pražnjenje

 • Referentna temperatura – 20 °C
 • Inicijalni kapacitet – 100%
 • Dubina pražnjenja – uobičajeno do 80%, ispod 80% DOD ili pražnjenje ispod finalnog napona (u zavisnosti od struje pražnjenja) treba izbeći

Održavanje

 • Svakih 6 meseci – Proveriti napon baterije, proveriti voltažu bloka kao i temperaturu
 • Svakih 12 meseci – spustiti voltažu baterije i bloka, kao i temperaturu

Operativne informacije

 • Životni vek – do 12 godina pri prosečnoj temperaturi od 20 °C, do 6 godina pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 30 °C, do 3 godine pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 40 °C
 • Interval dopune vode – više od 3 godine pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • IEC 896-1 ciklusa – 800
 • Samopražnjenje – oko 3% mesečno pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • Operativna temperatura – od -20 °C do 55 °C, preporučeno od 10 °C do 30 °C
 • Ventilacija – f1 = 0,5 (niskoprocentna antimonska legura) po VD 0510 deo 2 standardu standardu
 • Mere – po DIN 40737 deo 3 standardu
 • Testiranje – po IEC 896-1 standardu
 • Aplikacija – po VDE 0510 deo 2 standardu
 • Transport – ne spada u opasni teret u drumskom transportu

       

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

   

Načini povezivanja UPS baterija

Označavanje OGi baterija

Uf V/ćeliji 1,80 1,75 1,75 1,70 1,65 1,65 IEC 896-1 Dimenzije (mm) Težina (kg)
Pražnjenje (min) 60 30 15 10 5 RI (mΩ) Isc (kA) D Š V Prazna Puna
Tip ćelije  C10 (Ah)  W/ćeliji
12V 1 UPS 100 41 42 64 92 120 181 16,8 0,73 272 205 392 22,0 33,0
12V 2 UPS 200 59 73 112 169 218 323 8,4 1,46 272 205 392 30,1 41,0
12V 3 UPS 300 86 103 162 246 313 465 5,6 2,20 272 205 392 38,2 49,0
12V 4 UPS 400 114 135 210 322 410 606 4,2 2,93 272 205 392 47,3 58,0
12V 5 UPS 500 147 169 264 412 520 755 3,36 3,66 380 205 392 62,3 78,0
12V 6 UPS 600 179 204 327 500 629 895 2,8 4,39 380 205 392 70,5 86,0
6V 7 UPS 700 206 237 384 588 737 1040 1,2 5,13 272 205 392 37,1 49,0
6V 8 UPS 800 247 272 440 676 848 1187 1,05 5,86 272 205 392 41,9 53,0
6V 9 UPS 900 271 306 492 742 913 1294 0,93 6,59 380 205 392 52,0 68,0
6V 10 UPS 1000 293 342 558 812 1014 1403 0,84 7,32 380 205 396 57,0 72,0
6V 11 UPS 1100 325 381 592 879 1098 1509 0,76 8,05 380 205 392 59,0 75,0
6V 12 UPS 1200 347 418 640 946 1178 1613 0,70 8,79 380 205 392 63,0 86,0
2V 24 UPS 2400 742 816 1321 2027 2544 3562 0,13 17,58 205 272 392 41,9 53,0
2V 30 UPS 3000 879 1027 1674 2437 3042 4209 0,10 21,90 205 380 392 57,0 72,0
2V 36 UPS 3600 1041 1253 1920 2837 3535 4838 0,08 26,30 205 380 392 63,0 86,0