10) TIH RAD

Jedna od izrazitih karakteristika našeg e.storage sistema je njegov tih rad. Koristeći pasivni sistem hlađenja, naši moduli održavaju optimalne temperature bez potrebe za bučnim ventilatorima ili drugim aktivnim mehanizmima hlađenja.