3) DUGOTRAJNOST

Sa životnim vekom dužim od 10 godina, naše baterije pružaju produženu upotrebu, pokazujući se tako kao odličan ROI. Pouzdanost koja ne poznaje granice.