9) EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO

Netoksični i ekološki neškodljivi materijali korišćeni u našim baterijama čine ih ekološki prihvatljivim, aspektom koji se savršeno uklapa u našu misiju promovisanja održive i čiste budućnosti.