4) VISOKA GUSTINA SNAGE I ENERGIJE

Naše baterije se mogu velikom brzinom puniti i prazniti, lako zadovoljavajući visoke zahteve za energijom.