Na veliku radost svih korisnika Topla, Vesna i TAB akumulatora, u mogućnosti smo da ponudimo duže garantne rokove za naše najistaknutije i najtraženije palete akumulatora. Nakon višegodišnjeg razvijanja savremenih i pouzdanih procesa proizvodnje, koji su rezultirali izuzetnim povećanjem kako kvaliteta, tako i pouzdanosti u radu, odlučili smo da produžimo garantovani radni vek akumulatora kod sledećih pozicija:

  • Topla ENERGY* program – garantni rok je produžen sa postojećih 32 meseca sada na 36 meseci!
  • Topla TOP* program – garantni rok je produžen sa postojećih 36 meseci sada na 40 meseci!
  • Vesna POWER* program – garantni rok je produžen sa postojećih 32 meseca sada na 36 meseci!
  • Vesna PREMIUM program – garantni rok je produžen sa postojećih 36 meseci sada na 40 meseci!
  • TAB POLAR* program – garantni rok je produžen sa postojećih 32 meseca sada na 36 meseci!
  • TAB MAGIC* program – garantni rok je produžen sa postojećih 36 meseci sada na 40 meseci!

* povećanje garantnog roka se odnosi na akumulatore putničkog programa (do 110Ah), dok za akumulatore teretnog programa (od 110Ah do 225Ah) i dalje važe postojeći garantni rokovi u trajanju od 24 meseca i jedan dan.