Prilikom nedavne posete servisnog tima kompanije Tab Baterije d.o.o. proizvodnim pogonima fabrike akumulatora Tab Mak iz Probištipa, imali smo priliku da se detaljnije upoznamo sa fabrikom akumulatora koja je u od nedavno sastavu kompanije TAB. Veoma smo srećni što to iskustvo možemo da podelimo sa Vama.

Na slikama koje imate priliku da pogledate ispod, prikazan je deo proizvodnog procesa koji je u upotrebi u fabrici TAB MAK. Kompletna proizvodnja se odvija na najsavremenijim mašinama i opremi marki Roche, La Pneumatica itd.